Gói Cước 4G

MAX90

Gói cước MAX90 Vinaphone là gói cước data 3G/4G trọn gói, với 90.000đ quý khách nhận 4 Gb lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày

BIG70

Gói Big70 Vinaphone là gói cước data 3G/4G giới hạn dung lượng, với 70.000đ quý khách nhận 4.8 Gb lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày

BIG90

Gói Big90 Vinaphone là gói cước data 3G/4G giới hạn dung lượng, với 90.000đ quý khách nhận 7 Gb lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày

BIG120

Gói Big120 Vinaphone là gói cước data 3G/4G giới hạn dung lượng, với 120.000đ quý khách nhận 12 Gb lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày

BIG200

Gói Big200 Vinaphone là gói cước data 3G/4G giới hạn dung lượng, với 200.000đ quý khách nhận 22 Gb lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày

BIG300

Gói Big300 Vinaphone là gói cước data 3G/4G giới hạn dung lượng, với 300.000đ quý khách nhận 36 Gb lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày