Gói Cước 4G

MAX70

- 3.8Gb Data tốc độ cao

- Miễn phí cước vượt gói

70.000đ

(30 ngày)

MAX90

- 4GB Data tốc độ cao

- Miễn phí cước vượt gói

90.000đ

(30 ngày)

BIG70

- 4.8GB Data tốc độ cao

- Hết data ngưng kết nối phải mua thêm dung lượng

70.000đ

(30 ngày)

BIG90

- 3.5GB Data tốc độ cao

- Hết data ngưng kết nối phải mua thêm dung lượng

90.000đ

(30 ngày)

BIG120

- 12GB Data tốc độ cao

- Hết data ngưng kết nối phải mua thêm dung lượng

120.000đ

(30 ngày)

BIG200

- 22GB Data tốc độ cao

- Hết data ngưng kết nối phải mua thêm dung lượng

200.000đ

(30 ngày)

BIG300

- 36GB Data tốc độ cao

- Hết data ngưng kết nối phải mua thêm dung lượng

300.000đ

(30 ngày)